072-5128030 Noord-Holland - Utrecht & Zuid-Holland 06-44248260 contact@osteomedica.nl

De Osteopathie is succesvol!

Osteopathie is het afgelopen decennium de complementaire geneeswijze in opmars. Twee mogelijke redenen hiervan zijn:

1. Door de nieuwe media praten patiënten gemakkelijker met elkaar over de diverse behandelmogelijkheden voor hun klachten, de osteopathie komt hier vaak positief uit.

2. Er is sprake van een toenemende bekendheid met osteopathie van de andere medische- paramedische en complementaire beroepen.

Meer en meer worden mensen met klachten door vrienden en bekenden als ook door diverse medici doorverwezen naar de osteopaat.

 

Dat de osteopathie vaak succesvol is komt door:

1. Ten eerste is het complementair zijn. Het daarbij behorende anders kijken naar de persoon met zijn of haar klachten. Meer naar het geheel dan alleen de klacht.

2. Ten tweede maakt de osteopathie ook gebruik van regulier medische kennis zoals bijvoorbeeld huisartsen of fysiotherapeuten die gebruiken. De osteopathie ligt dus dicht tegen de meer bekende behandelwijzen aan. En kan goed met andere behandelaars communiceren.

3. Ten derde is het vaak de osteopaat die door zijn zienswijze beter in staat is uitleg te geven aan de patiënt over het ontstaan en niet genezen van de lichamelijke klachten.

De Osteopathie

Osteopathie is een behandelwijze waarbij de osteopaat alleen zijn handen gebruikt tijdens de behandeling. Een osteopaat maakt weer terug beweeglijk wat beweeglijk hoort te zijn. Dus in feite wat te vast zit weer los. Dit doet hij door over het algemeen zachtjes te duwen en te trekken en soms gewrichten te manipuleren. Lichamelijke structuren zoals gewrichten, spieren en organen, die hun beweeglijkheid deels hebben verloren, worden op die manier weer soepel, beweeglijk gemaakt. Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. De osteopathie behandeling stimuleert het lichaam zich zelf te herstellen.

De resultaten van osteopathische behandelingen zijn gelukkig veelbelovend. Veel mensen die onvoldoende baat vonden bij andere behandelingen, werden wel geholpen door osteopathie.

Vaak kom je pas bij een osteopaat in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als andere behandelingen onvoldoende resultaat gaven. Bijvoorbeeld wanneer gezegd is: ‘met deze pijn moet u maar leren leven’. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, klachten na whiplash, hoofdpijn, migraine, maag- en darmklachten. Hoewel tegenwoordig komen mensen die snel verder willen ook direct na het ontstaan van de klachten bij ons in de praktijk.

Osteopathie richt de behandeling op het vinden en behandelen van bewegingsbeperkingen van gewrichten en weefsels in het algemeen. Een goede beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.

Bij veel patiënten die de huisarts bezoekt met lichamelijke klachten wordt geen onderliggende ziekte als oorzaak gevonden.

Een osteopaat weet welke weefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar beïnvloeden. Daardoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht vaak wel vinden, waar andere behandelaars die niet vonden: soms in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht optreedt.

Osteopaten gaan er van uit dat bewegingsverlies van onder andere botten, organen en delen van de schedel een aandeel kan hebben in het ontstaan van lichamelijke klachten. Bewegingsverlies kan op veel manieren ontstaan: na onder andere een val, operatie, bevalling, langdurige stress of infectie etc.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit anatomie, fysiologie, embryologie en neurologie. De osteopaat behandelt daarom ook kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er mee samen. Een osteopaat weet vaak een oorzaak en oplossing te vinden voor medisch onverklaarbare klachten. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Dat deze benaderingswijze heel effectief is blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen de osteopathie. Door de mens als één geheel te zien en te behandelen zien we ook dat niet alleen de klacht verbetert waar de patiënt voor komt maar dat ook de andere lichamelijke klachten vaak verbeteren. De algehele gezondheidstoestand verbetert vaak na een kleine serie osteopathische behandelingen: pijn en ongemak verdwijnen en mensen gaan beter slapen, kunnen meer en langer bepaalde activiteiten doen (werk, sport, hobby) en de mentale toestand verbetert vaak.