072-5128030 Noord-Holland - Utrecht & Zuid-Holland 06-44248260 contact@osteomedica.nl

Algemeen

OsteoMedica, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer [KvK nummer], is verantwoordelijk voor de inhoud van de website osteomedica.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud Website

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

OsteoMedica streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

OsteoMedica aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is OsteoMedica niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

OsteoMedica.nl heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in osteopathie te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van osteopathie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

OsteoMedica kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische of osteopatische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts of een osteopaat van OsteoMedica persoonlijk te raadplegen voor specifieke informatie over zijn individuele gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die OsteoMedica publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

 

Betaling

De bij patiënten of cliënten in rekening te brengen tarieven voor consultatie of behandeling is volgens de OsteoMedia Tarievenlijst. De tarieven zijn inclusief de eigen bijdrage.

De kosten van behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de zorgverlener van OsteoMedica zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Als patiënt/ cliënt bent u ten allen tijde zelf verantwoordellijke voor de betaling. Alle gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiende uit consultatie of behandeling, zijn direct opeisbaar. Dit geldt ook indien u de verzekeraar de betaling laat voldoen.

De betaling van gedeclareerde bedragen dient echter uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum te geschieden. De factuur ontvangt u via NotaCollect van Infomedics factoringmaatschappij. Na betaling van kunt u de declaratie bij uw zorgverzekeraar indienen.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt, is de patiënt in verzuim en kan zonder nadere aanzegging rente in rekening worden gebracht.

Bij niet betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie door de patiënt, zal NotaCollect de patiënt een betalingsherinnering toesturen met boven op het eerdere factuurbedrag een kleine extra vergoeding voor de gemaakte kosten.

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting, zal NotaCollect een incassoprocedure starten. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De namens OsteoMedica afgezegde afspraken worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt/ cliënt kan geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@osteomedica.nl